آخور خوراک

📌آخور جزو ادوات مورد نياز استخرهاي گرمابي بوده كه داراي مزاياي زير مي باشد:
1-جلوگیری از پراکندگی خوراک در سطح استخر
2-ایجاد مکان مشخص جهت غذادهی به آبزیان گرمابی
3-سبک و مقاوم در برابر نور خورشید و شناور روی آب
4-ابعاد 2متر در 2متر

جهت اطلاعات بيشتر و تهيه محصولات با ما در تماس باشيد