جاروب استخری

جاروب استخری 

📌شستشو و نظافت استخر یکی از کارهای سخت وطاقت فرسا برای پرورش دهندگان آبزیان بوده حال آنکه نقش بسزایی در افزایش تولید آبزیان دارد. همچنین زمینه ساز استرس برای ماهی و میگو موجود در استخر می باشد. بنابراین رعایت کردن نکات بهداشتی اهمیت زیادی در این خصوص دارد، از جمله استفاده از غذاهای مناسب و شناور در آب، تعویض آب استخر و استفاده از جاروب استخری جهت کشیدن لجن کف استخر را می توان نام برد.

جاروب استخری

📌مزایا استفاده از جاروب استخری :

🔹کاهش مدت زمان نظافت

🔹کاهش استرس وارده به آبزیان در زمان نظافت

🔹افزایش بهره وری نظافت

🔹کاهش هزینه کارگری نظافت

🔹کاهش خطر مرگ و میر آبزیان بدلیل مخلوط شدن آلودگی ها و لجن کف استخر در آب حاوی آبزیان

🔹عدم نیاز به هواگیری

🔹دسته استیل 4-6 متری

🔹پروانه موتور با دهانه باز برای خروج لجن و ماسه بستر

 

جهت اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات با ما در تماس باشید.