ساچوک

ساچوک

از ساچوک جهت نمونه برداری از آبزیان زنده موجود در استخر و یا برداشت آبزیان تلف شده بروی آب استفاده می شود.

جهت اظلاعات بیشتر و تهیه محصولات با ما در تماس باشید.