سولفات مس

سولفات مس

⭕ویژگی های این ضدعفونی کننده در آبزی پروری :

🔹یکی از ویژگی های اصلی این ضدعفونی کننده ، ضد انگل بودن و ویژگی ضدباکتریایی آن است. در حوضچه های پرورش آبزیان از آن برای پیشگیری از بیمار شدن آبزیان استفاده میشود. با کنترل آبزیان و کاهش نرخ آن، نرخ پرورش آبزیان افزایش مناسبی داشته و بازده آن افزایش می یابد. البته باید مراقب بود که غلظت سولفات مس از حد خاصی نباید افزایش بیاید

🔹برای استفاده از این ماده، باید حتما میزان سختی آب را بدانیم. استفاده از این ضدعفونی کننده در آب با سختی کم، تاثیرات سمی آن را افزایش میدهد. همچنین هدف دیگر از استفاده از سولفات مس در استخرهای پرورش آبزیان، عدم تشکیل جلبک است.

جهت اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات با ما در تماس باشید .