ضدعفونی کننده


سوپر پربورات


⭕کنترل تلفات، لجن و کمبود اکسیژن در استخرهای خاکی پرورش توسط سوپر پربورات:
استفاده از سوپرپربورات برای از بین بردن خاک سیاه و اکسیژن رسانی به بافت خاک در هنگام آماده سازی و در طول دوره پرورش در فواصل زمانی منظم ، با بهینه سازی محیط پرورش از بسیاری از معضلات و تلفات آبزیان و سایر مشکلات احتمالی در دوران پرورش جلوگیری میکند.
سوپر پربورات در چارچوب عملکردی خود موثر و محصولی فوق العاده است.
پربورات فرموله شده که از پنج ماده به اضافه پربورات تشکیل شده و اساسا با آهک متفاوت است.
آزاد کننده اکسیژن و اکسید کننده کامل مواد آلی موجود در بستر استخرهاست و ORP را بهینه میکند،در صورتیکه آهک.اصلا آزاد کننده اکسیژن نیست و در pH پایین اکسید کننده است و در نتیجه در استخرهای گرمابی و میگو انتظار اکسید شدن و مینرالیزاسیون کامل خاک سیاه را نمیتوان از آن داشت، حتی از CaO
ضدعفونی کنندگی پربورات بسیار بیشتر از آهک زنده است.
لجن موجود در کف استخر را با سرعت بسیار بیشتری نسبت به آهک از بین میبرد.
باعث افزایش سریع pH. مانند آهک نمیشود و شکستن پلانکتونی رخ نمیدهد.

ادامه مطلب

فرمالین


⭕ضدعفونی کننده فرمالین جهت استفاده در استخرهای آبزی پروری:
فرمالین جهت حمام دادن آبزیان بر علیه بیماری های انگلی استفاده می گردد.این ماده شیمیایی تاثیر بسیاری بر روی پروتوزوآها داشته است.
بر برخی از انگل های بزرگتر مانند ترماتودها نیز موثر می باشد . فرمالین بر روی تمامی انگل های موجود در آبشش ، پوست و باله تاثیر گذار بوده ، علاوه بر این غلظت بالای فرمالین جهت کنترل قارچ تخم ماهی نیز کاربرد داشته و در کل بر روی تمام عفونت های داخلی شایع در آبزیان موثر می باشد.

ادامه مطلب

سولفات مس


⭕ضدعفونی کننده سولفات مس جهت استفاده در استخرهای آبزی پروری:
▪یکی از ویژگی های اصلی مس سولفات، ضد انگل بودن و ویژگی ضدباکتریایی آن است. در حوضچه های پرورش آبزیان از آن برای پیشگیری از بیمار شدن آبزیان استفاده میشود. با کنترل آبزیان و کاهش نرخ آن، نرخ پرورش آبزیان افزایش مناسبی داشته و بازده آن افزایش می یابد. البته باید مراقب بود که غلظت سولفات مس از حد خاصی نباید افزایش بیاید.
برای استفاده از این ماده، باید حتما میزان سختی آب را بدانیم. استفاده از سولفات مس در آب با سختی کم، تاثیرات سمی آن را افزایش میدهد. همچنین هدف دیگر از استفاده از سولفات مس در استخرهای پرورش آبزیان، عدم تشکیل جلبک است.

ادامه مطلب

کلر


⭕ضدعفونی کننده کلر جهت استفاده در استخرهای آبزی:
کلر برای ضدعفونی وسایل و تجهیزات مزرعه بکار میرود،
اما نظر به تخریب شبکه ها و احتراز از مرگ آبزیان می باید ابتدا خنثی و یا به حد کافی شستشو شود.کلر به صورت گاز،مایع یا جامد برای ضدعفونی کردن توریها ،حوضچه ها و سایر ادوات تکثیر سالهاست که مورد استفاده قرار می گیرد.استفاده از این ماده برای غیرفعال کردن عوامل بیماریزای آبزیان در مراکز تکثیر متداول می باشد.
هنگامی که قصد داریم حجمهای زیاد آب نظیر پسابهای تخلیه شده از مراکز تکثیر و پرورش آبزیان را ضدعفونی کنیم،تقریبا" همیشه کلر اقتصادی ترین ماده برای انجام این کار می باشد.
از دیگر ترکیبات کلر ،کلرآمین – تی است که جهت درمان انگلهای خارجی و به عنوان ضد عفونی کننده پوست در آبزیان بسیار با ارزش می باشد.

ادامه مطلب

کربنات کلسیم


⭕مزایا و تأثیر آهک پاشی در پرورش ماهی و میگو:
جهت سودمندی آهک در استخرهای پرورش آبزیان روی هم رفته سه نوع استخر در برابر آهک دهی واکنش خوبی نشان می دهند :
الف) استخرهای دیستروفیک Dis tropic ( آب های آلوده به مواد آلی با رنگ قهوه ای ) که با آب آنها به شدت با مواد هومیفی و رس کدر گشته و دارای مقدار زیادی مواد آلی می باشند که به کندی تجزیه می شوند.
ب) استخرهای دارای آب اسیدی و PH پائین که قلیائیت آن کم بوده و حالت اسیدی آن به علت وجود گل بستر نسبتاً اسیدی و یا خاک های حوزه آبخیز نسبتاً اسیدی آنهاست.
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به ادامه مطلب رجوع کنید.

ادامه مطلب

آلوم


⭕کاربرد سولفات آلومینیوم:
◼سولفات آلومینیوم در آب قابل حل می‌باشد و از عمده مصارف آن در آبزی پروری به عنوان عامل منعقد کننده در تصفیه آب می‌باشد. این ماده معمولاً به عنوان نوعی از آلوم نیز نام برده می‌شود. آلوم‌ها نمک‌های دو سولفاته می‌باشند.
1) سولفات آلومینیوم به عنوان منعقد کننده جهت جدا سازی تقریباً تمام ناخالصی‌های موجود در آب شناخته شده است.
2)سولفات آلومینیوم همچنین برای کنترل رشد جلبک، در استخرهای آبزیان، دریاچه ها و آب راه ها استفاده می شود.
3)استفاده نامناسب و بیش از حد موجب آلودگی آب گردد. در برخی موارد از خاصیت لخته سازی سولفات آلومینیوم، به منظور منعقد کردن ذرات و در نتیجه شفاف کردن آب استخرهای آبزیان نیز استفاده می گردد.
4) وظیفه اصلی این ترکیب تأمین یون‌های مورد نیاز جهت خنثی نمودن ذرات کلوئیدی موجود در آب می‌باشد تا امکان پیوستن این ذرات به یکدیگر به وجود آید.
5)این ترکیب پس از انحلال به سرعت با عوامل قلیایی موجود در آب وارد واکنش شده و رسوب ژلاتینی هیدروکسید آلومینیوم را تولید می‌نماید که باعث جذب ذرات و ناخالصی‌های موجود در آب می‌گردد.

ادامه مطلب

سوپر پربورات⭕کنترل تلفات، لجن و کمبود اکسیژن در استخرهای خاکی پرورش توسط سوپر پربورات:
استفاده از سوپرپربورات برای از بین بردن خاک سیاه و اکسیژن رسانی به بافت خاک در هنگام آماده سازی و در طول دوره پرورش در فواصل زمانی منظم ، با بهینه سازی محیط پرورش از بسیاری از معضلات و تلفات آبزیان و سایر مشکلات احتمالی در دوران پرورش جلوگیری میکند.
سوپر پربورات در چارچوب عملکردی خود موثر و محصولی فوق العاده است.
پربورات فرموله شده که از پنج ماده به اضافه پربورات تشکیل شده و اساسا با آهک متفاوت است.
آزاد کننده اکسیژن و اکسید کننده کامل مواد آلی موجود در بستر استخرهاست و ORP را بهینه میکند،در صورتیکه آهک.اصلا آزاد کننده اکسیژن نیست و در pH پایین اکسید کننده است و در نتیجه در استخرهای گرمابی و میگو انتظار اکسید شدن و مینرالیزاسیون کامل خاک سیاه را نمیتوان از آن داشت، حتی از CaO
ضدعفونی کنندگی پربورات بسیار بیشتر از آهک زنده است.
لجن موجود در کف استخر را با سرعت بسیار بیشتری نسبت به آهک از بین میبرد.
باعث افزایش سریع pH. مانند آهک نمیشود و شکستن پلانکتونی رخ نمیدهد.

ادامه مطلب

فرمالین⭕ضدعفونی کننده فرمالین جهت استفاده در استخرهای آبزی پروری:
فرمالین جهت حمام دادن آبزیان بر علیه بیماری های انگلی استفاده می گردد.این ماده شیمیایی تاثیر بسیاری بر روی پروتوزوآها داشته است.
بر برخی از انگل های بزرگتر مانند ترماتودها نیز موثر می باشد . فرمالین بر روی تمامی انگل های موجود در آبشش ، پوست و باله تاثیر گذار بوده ، علاوه بر این غلظت بالای فرمالین جهت کنترل قارچ تخم ماهی نیز کاربرد داشته و در کل بر روی تمام عفونت های داخلی شایع در آبزیان موثر می باشد.

ادامه مطلب

سولفات مس⭕ضدعفونی کننده سولفات مس جهت استفاده در استخرهای آبزی پروری:
▪یکی از ویژگی های اصلی مس سولفات، ضد انگل بودن و ویژگی ضدباکتریایی آن است. در حوضچه های پرورش آبزیان از آن برای پیشگیری از بیمار شدن آبزیان استفاده میشود. با کنترل آبزیان و کاهش نرخ آن، نرخ پرورش آبزیان افزایش مناسبی داشته و بازده آن افزایش می یابد. البته باید مراقب بود که غلظت سولفات مس از حد خاصی نباید افزایش بیاید.
برای استفاده از این ماده، باید حتما میزان سختی آب را بدانیم. استفاده از سولفات مس در آب با سختی کم، تاثیرات سمی آن را افزایش میدهد. همچنین هدف دیگر از استفاده از سولفات مس در استخرهای پرورش آبزیان، عدم تشکیل جلبک است.

ادامه مطلب

کلر⭕ضدعفونی کننده کلر جهت استفاده در استخرهای آبزی:
کلر برای ضدعفونی وسایل و تجهیزات مزرعه بکار میرود،
اما نظر به تخریب شبکه ها و احتراز از مرگ آبزیان می باید ابتدا خنثی و یا به حد کافی شستشو شود.کلر به صورت گاز،مایع یا جامد برای ضدعفونی کردن توریها ،حوضچه ها و سایر ادوات تکثیر سالهاست که مورد استفاده قرار می گیرد.استفاده از این ماده برای غیرفعال کردن عوامل بیماریزای آبزیان در مراکز تکثیر متداول می باشد.
هنگامی که قصد داریم حجمهای زیاد آب نظیر پسابهای تخلیه شده از مراکز تکثیر و پرورش آبزیان را ضدعفونی کنیم،تقریبا" همیشه کلر اقتصادی ترین ماده برای انجام این کار می باشد.
از دیگر ترکیبات کلر ،کلرآمین – تی است که جهت درمان انگلهای خارجی و به عنوان ضد عفونی کننده پوست در آبزیان بسیار با ارزش می باشد.

ادامه مطلب

کربنات کلسیم⭕مزایا و تأثیر آهک پاشی در پرورش ماهی و میگو:
جهت سودمندی آهک در استخرهای پرورش آبزیان روی هم رفته سه نوع استخر در برابر آهک دهی واکنش خوبی نشان می دهند :
الف) استخرهای دیستروفیک Dis tropic ( آب های آلوده به مواد آلی با رنگ قهوه ای ) که با آب آنها به شدت با مواد هومیفی و رس کدر گشته و دارای مقدار زیادی مواد آلی می باشند که به کندی تجزیه می شوند.
ب) استخرهای دارای آب اسیدی و PH پائین که قلیائیت آن کم بوده و حالت اسیدی آن به علت وجود گل بستر نسبتاً اسیدی و یا خاک های حوزه آبخیز نسبتاً اسیدی آنهاست.
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به ادامه مطلب رجوع کنید.

ادامه مطلب

آلوم⭕کاربرد سولفات آلومینیوم:
◼سولفات آلومینیوم در آب قابل حل می‌باشد و از عمده مصارف آن در آبزی پروری به عنوان عامل منعقد کننده در تصفیه آب می‌باشد. این ماده معمولاً به عنوان نوعی از آلوم نیز نام برده می‌شود. آلوم‌ها نمک‌های دو سولفاته می‌باشند.
1) سولفات آلومینیوم به عنوان منعقد کننده جهت جدا سازی تقریباً تمام ناخالصی‌های موجود در آب شناخته شده است.
2)سولفات آلومینیوم همچنین برای کنترل رشد جلبک، در استخرهای آبزیان، دریاچه ها و آب راه ها استفاده می شود.
3)استفاده نامناسب و بیش از حد موجب آلودگی آب گردد. در برخی موارد از خاصیت لخته سازی سولفات آلومینیوم، به منظور منعقد کردن ذرات و در نتیجه شفاف کردن آب استخرهای آبزیان نیز استفاده می گردد.
4) وظیفه اصلی این ترکیب تأمین یون‌های مورد نیاز جهت خنثی نمودن ذرات کلوئیدی موجود در آب می‌باشد تا امکان پیوستن این ذرات به یکدیگر به وجود آید.
5)این ترکیب پس از انحلال به سرعت با عوامل قلیایی موجود در آب وارد واکنش شده و رسوب ژلاتینی هیدروکسید آلومینیوم را تولید می‌نماید که باعث جذب ذرات و ناخالصی‌های موجود در آب می‌گردد.

ادامه مطلب

ضدعفونی کننده

📌ضدعفونی کننده چیست و چه کاربردی در آبزی پروری دارد:

🔹بسیاری از میکروارگانیسم ها در صورت عدم استفاده از روش های موثر و مناسب جهت ضدعفونی و پاک سازی محیط و یا به علت وجود مواد آلی مانند کثافات ،جلبکها و بقایای مدفوع قادرند با به کارگیری روشهای طبیعی مانند تولید هاگ به بقای خود ادامه دهند.

🔹بعضی از این میکروارگانیسم ها نیز قادرند چندین ماه قدرت بیماری زایی خود را حفظ نمایند.باکتریها جهت حفظ تعادل اکولوژیک خود اقدام به تشکیل لایه های میکروبی می نمایند و با استقرار در کف ، دیواره استخرها و کانالهای آب خود را از شرایط سخت خارجی مانند اشعه ماوراء بنفش ، عوامل شیمیائی و ….. حفظ نمایند.

🔹ضدعفونی و گندزدایی استخرهای پرورش آبزیان نه تنها از نقطه نظر پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی ضروری می باشد، بلکه باعث افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت تولیدات می گردد. به طور کلی ضدعفونی ، شامل مجموعه عملیاتی است که با هدف نابودی میکروارگانیسم های محیطی و کلیه عوامل بیماریزا صورت می گیرد.

🔹 ضدعفونی کننده  باید باکتریها ، ویروس ها ،قارچها و انگلهای محیطی را به حدی برساند که تاثیر نامطلوب آنها روی سلامتی آبزیان به حداقل برسد.

جهت اظلاعتت بیشتر و تهیه محصولات با ما در تماس باشید .