غذاپاش ویبره

غذاپاش ویبره :

📌مزایای نصب تابلو فرمان اتوماتیک:

🔹غذادهی در فواصل منظم زمانی بدون نیاز به نیروی انسانی

🔹 نصب چند غذاده با یک تابلو فرمان و یا بصورت مجزا

🔹 قابلیت تنظیم زمان جهت غذادهی

با نصب این دستگاه در استخرهای پرورش ماهی و میگو ، توزیع مناسب و یکنواخت خوراک در یک مقطع مشخص صورت می گیرد.

 نحوه عملکرد دستگاه غذاپاش ویبره  بدینسان می باشد که با روشن کردن دستگاه با حرکت موتور و انتقال نیروی آن به یک فنر،پاندول میانی مخزن حرکت کرده و سبب ریزش غذا در زیر غذاده خواهد شد.

ضمنا مخزن نصب شده بر روی این دستگاه از 40 تا 80 کیلوگرم قابل تغییر است

📌مزایا استفاده از غذاپاش ویبره : 

🔹جلوگیری از آلودگی های احتمالی در هنگام غذادهی

🔹 صرفه جویی در زمان و استفاده از نیروی انسانی

🔹مکان استفاده راحت از مکمل ها و داروها

🔹 بهبود رشد آبزیان بواسطه تغذیه مستمر

🔹 غذادهی یکنواخت به کلیه نواحی استخر

🔹 پایین بودن هزینه ی نگهداری

🔹قیمت مناسب و کارائی بالا ، نصب و بهره برداری آسان

جهت اظلاعات بیستر و تهیه و محصولات با ما در تماس باشید.