غذاپاش


غذاپاش دورانی(پرتابی)


در دو نوع ثابت و با شناور ♦مزایای نصب تابلو فرمان اتوماتیک : ۱-غذادهی در فواصل منظم زمانی بدون نیاز به نیروی انسانی ۲-نصب چند غذاده با یک تابلو فرمان و یا بصورت مجزا ۳-قابلیت تنظیم زمان جهت غذادهی ♦با نصب این دستگاه در استخرهای پرورش ماهی و میگو ، توزیع مناسب و یکنواخت خوراک در یک مقطع مشخص صورت می گیرد . ♦نحوه عملکرد دستگاه *غذاپاش دورانی* بدین صورت است که با روشن کردن دستگاه غذاده ، نیروی گردشی حاصل از موتور آن سبب حرکت دورانی نازل که دارای 2یا 4 لوله استاندارد می باشد شده و غذا را تا شعاع ۳۰ متر پرتاب می کند . ♦ضمنا مخزن نصب شده بر روی این دستگاه از 40 تا 80 کیلوگرم قابل تغییر است ♦مزایا: ۱-جلوگیری از آلودگی های احتمالی در هنگام غذادهی ۲-صرفه جویی در زمان و استفاده از نیروی انسانی ۳-امکان استفاده راحت از مکمل ها و داروها ۴-بهبود رشد آبزیان بواسطه تغذیه مستمر ۵-غذادهی یکنواخت به کلیه نواحی استخر ۶-پایین بودن هزینه ی نگهداری ۷-قیمت مناسب و کارائی بالا ، نصب و بهره برداری آسان

ادامه مطلب

غذاپاش ویبره


♦مزایای نصب تابلو فرمان اتوماتیک : ۱- غذادهی در فواصل منظم زمانی بدون نیاز به نیروی انسانی ۲-نصب چند غذاده با یک تابلو فرمان و یا بصورت مجزا ۳-قابلیت تنظیم زمان جهت غذادهی ♦با نصب این دستگاه در استخرهای پرورش ماهی و میگو ، توزیع مناسب و یکنواخت خوراک در یک مقطع مشخص صورت می گیرد . ♦نحوه عملکرد دستگاه *غذاپاش ویبره* بدینسان می باشد که با روشن کردن دستگاه با حرکت موتور و انتقال نیروی آن به یک فنر،پاندول میانی مخزن حرکت کرده و سبب ریزش غذا در زیر غذاده خواهد شد. ♦ضمنا مخزن نصب شده بر روی این دستگاه از 40 تا 80 کیلوگرم قابل تغییر است ♦مزایا: ۱-جلوگیری از آلودگی های احتمالی در هنگام غذادهی ۲-صرفه جویی در زمان و استفاده از نیروی انسانی ۳-امکان استفاده راحت از مکمل ها و داروها ۴-بهبود رشد آبزیان بواسطه تغذیه مستمر ۵-غذادهی یکنواخت به کلیه نواحی استخر ۶-پایین بودن هزینه ی نگهداری ۷-قیمت مناسب و کارائی بالا ، نصب و بهره برداری آسان

ادامه مطلب

غذاپاش پاندولی


♦با نصب اين دستگاه بر روي استخر آبزیان هر وقت ميل به گرفتن غذا داشته باشند با ضربه زدن به پاندول باعث ریزش غذا در آب مي شوند. ♦ضمنا مخزن نصب شده به روی این دستگاه از 40 تا 80 کیلو گرم قابل تغییر است . ♦مزايا : ۱-جلوگیری از آلودگی های احتمالی در هنگام غذادهی ۲-بهبود رشد آبزیان بواسطه تغذیه مستمر ۳-امکان استفاده راحت از مکمل ها و داروها ۴-صرفه جویی در استفاده از نیروی انسانی ۵-عدم نياز به جريان برق جهت غذادهي ۶-پایین بودن هزینه های تعمیر و نگهداری ۷-قیمت مناسب و کارایی بالا،صرفه جویی در زمان و انرژی ،نصب و بهره برداری آسان

ادامه مطلب

غذاپاش دورانی(پرتابی)در دو نوع ثابت و با شناور ♦مزایای نصب تابلو فرمان اتوماتیک : ۱-غذادهی در فواصل منظم زمانی بدون نیاز به نیروی انسانی ۲-نصب چند غذاده با یک تابلو فرمان و یا بصورت مجزا ۳-قابلیت تنظیم زمان جهت غذادهی ♦با نصب این دستگاه در استخرهای پرورش ماهی و میگو ، توزیع مناسب و یکنواخت خوراک در یک مقطع مشخص صورت می گیرد . ♦نحوه عملکرد دستگاه *غذاپاش دورانی* بدین صورت است که با روشن کردن دستگاه غذاده ، نیروی گردشی حاصل از موتور آن سبب حرکت دورانی نازل که دارای 2یا 4 لوله استاندارد می باشد شده و غذا را تا شعاع ۳۰ متر پرتاب می کند . ♦ضمنا مخزن نصب شده بر روی این دستگاه از 40 تا 80 کیلوگرم قابل تغییر است ♦مزایا: ۱-جلوگیری از آلودگی های احتمالی در هنگام غذادهی ۲-صرفه جویی در زمان و استفاده از نیروی انسانی ۳-امکان استفاده راحت از مکمل ها و داروها ۴-بهبود رشد آبزیان بواسطه تغذیه مستمر ۵-غذادهی یکنواخت به کلیه نواحی استخر ۶-پایین بودن هزینه ی نگهداری ۷-قیمت مناسب و کارائی بالا ، نصب و بهره برداری آسان

ادامه مطلب

غذاپاش ویبره♦مزایای نصب تابلو فرمان اتوماتیک : ۱- غذادهی در فواصل منظم زمانی بدون نیاز به نیروی انسانی ۲-نصب چند غذاده با یک تابلو فرمان و یا بصورت مجزا ۳-قابلیت تنظیم زمان جهت غذادهی ♦با نصب این دستگاه در استخرهای پرورش ماهی و میگو ، توزیع مناسب و یکنواخت خوراک در یک مقطع مشخص صورت می گیرد . ♦نحوه عملکرد دستگاه *غذاپاش ویبره* بدینسان می باشد که با روشن کردن دستگاه با حرکت موتور و انتقال نیروی آن به یک فنر،پاندول میانی مخزن حرکت کرده و سبب ریزش غذا در زیر غذاده خواهد شد. ♦ضمنا مخزن نصب شده بر روی این دستگاه از 40 تا 80 کیلوگرم قابل تغییر است ♦مزایا: ۱-جلوگیری از آلودگی های احتمالی در هنگام غذادهی ۲-صرفه جویی در زمان و استفاده از نیروی انسانی ۳-امکان استفاده راحت از مکمل ها و داروها ۴-بهبود رشد آبزیان بواسطه تغذیه مستمر ۵-غذادهی یکنواخت به کلیه نواحی استخر ۶-پایین بودن هزینه ی نگهداری ۷-قیمت مناسب و کارائی بالا ، نصب و بهره برداری آسان

ادامه مطلب

غذاپاش پاندولی♦با نصب اين دستگاه بر روي استخر آبزیان هر وقت ميل به گرفتن غذا داشته باشند با ضربه زدن به پاندول باعث ریزش غذا در آب مي شوند. ♦ضمنا مخزن نصب شده به روی این دستگاه از 40 تا 80 کیلو گرم قابل تغییر است . ♦مزايا : ۱-جلوگیری از آلودگی های احتمالی در هنگام غذادهی ۲-بهبود رشد آبزیان بواسطه تغذیه مستمر ۳-امکان استفاده راحت از مکمل ها و داروها ۴-صرفه جویی در استفاده از نیروی انسانی ۵-عدم نياز به جريان برق جهت غذادهي ۶-پایین بودن هزینه های تعمیر و نگهداری ۷-قیمت مناسب و کارایی بالا،صرفه جویی در زمان و انرژی ،نصب و بهره برداری آسان

ادامه مطلب

غذاپاش :

با توجه به اینکه نحوه غذادهی تاثیر بسیار زیادی در میزان ضریب تبدیل،رشد و سلامت آبزیان دارد لذا اگر در یک سیستم آبزی پروری ، غذادهی به طور منظم و با استفاده از روش های صحیح صورت گیرد در نهایت محصولی با کمترین اختلاف سایز خواهیم داشت.

🔹همچنین با نصب تابلو فرمان اتوماتیک بر روی دستگاه های غذاده ویبره و دورانی (پرتابی) ، دستگاه به صورت اتوماتیک عمل کرده و می تواند با برنامه ریزی مشخص در راس ساعت مقرر حجم مشخصی از غذا را در اختیار آبزیان به مقدار دقیق قرار دهد.

🔹لازم به ذکر است که کلیه این غذاده ها قابلیت نصب بر روی شناور را دارند و غذاده به همراه شناور را می توان در نقاط مختلف استخر نصب و راه اندازی نمود.

🔹مزایای نصب تابلو فرمان اتوماتیک:

🔼 غذادهی در فواصل منظم زمانی بدون نیاز به نیروی انسانی

🔼نصب چند غذاپاش با یک تابلو فرمان و یا بصورت مجزا

🔼قابلیت تنظیم زمان جهت غذادهی

🔼با نصب این دستگاه در استخرهای پرورش ماهی و میگو ، توزیع مناسب و یکنواخت خوراک در یک مقطع مشخص صورت می گیرد.

🔼اختلاف سایز محصول در پایان دوره پرورش با اسنفاده از دستگاه غذاپاش کاهش میابد.

🔼کاهش ضریب تبدیل غذایی یکی از مزایای استفاده از دستگاه غذاپاش است.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه غذاپاش کلیک کنید

جهت اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.