مکمل پروبیوتیک📌مزایای مصرف پروبیوتیک در خوراک آبزیان:
▪کاهش ضریب تبدیل غذا و تحریک اشتها
▪بهبود وزن گیری و کاهش تلفات آبزی
▪بهبود فاکتورهای تولید مثل و رسیدگی سریع تر تخمک ها
▪بهبود تکامل سیستم ایمنی و گوارشی در لارو
▪تحریک و تقویت سیستم ایمنی
▪افزایش مقاومت در برابر عوامل بیماری زا و استرس های محیطی
▪خنثی سازی اثر توکسین ها و پیشگیری از مسمومیت
▪افزایش و بازسازی میکروویلی های روده
▪ امکان استفاده همزمان با آنتی بیوتیک ها و مکمل ها
▪ کاهش هزینه های تولید و درمان

ادامه مطلب


📌مزایای مصرف پروبیوتیک در آب استخر پرورش آبزیان :
▪کاهش نیاز استخر های پرورش به آهک،کودهای حیوانی و شیمیایی
▪کاهش نیاز به تعویض آب استخر
▪تنظیم PH آب استخر
▪کاهش ترکیبات از ته در استخرهای ساکن
▪کاهش تولید گازهای مضر(H2s،متان و...)
▪تنظیم شکوفایی جلبکی
▪مهار میکروارگانیسم های بیماری زا(باکتری،ویروس و انگل)
▪کاهش استرس و تلفات
▪بهبود کیفیت لاشه
▪بهبود کیفی رسوبات و لجن
▪کاهش هزینه های مربوط به مصرف انرژی،آب و...
▪قابل استفاده در استخرهای ذخیره آب کشاورزی جهت پرورش آبزیان

ادامه مطلب📌مزایای مصرف پروبیوتیک در خوراک آبزیان:
▪کاهش ضریب تبدیل غذا و تحریک اشتها
▪بهبود وزن گیری و کاهش تلفات آبزی
▪بهبود فاکتورهای تولید مثل و رسیدگی سریع تر تخمک ها
▪بهبود تکامل سیستم ایمنی و گوارشی در لارو
▪تحریک و تقویت سیستم ایمنی
▪افزایش مقاومت در برابر عوامل بیماری زا و استرس های محیطی
▪خنثی سازی اثر توکسین ها و پیشگیری از مسمومیت
▪افزایش و بازسازی میکروویلی های روده
▪ امکان استفاده همزمان با آنتی بیوتیک ها و مکمل ها
▪ کاهش هزینه های تولید و درمان

ادامه مطلب📌مزایای مصرف پروبیوتیک در آب استخر پرورش آبزیان:
▪کاهش نیاز استخر های پرورش به آهک،کودهای حیوانی و شیمیایی
▪کاهش نیاز به تعویض آب استخر
▪تنظیم PH آب استخر
▪کاهش ترکیبات از ته در استخرهای ساکن
▪کاهش تولید گازهای مضر(H2s،متان و...)
▪تنظیم شکوفایی جلبکی
▪مهار میکروارگانیسم های بیماری زا(باکتری،ویروس و انگل)
▪کاهش استرس و تلفات
▪بهبود کیفیت لاشه
▪بهبود کیفی رسوبات و لجن
▪کاهش هزینه های مربوط به مصرف انرژی،آب و...
▪قابل استفاده در استخرهای ذخیره آب کشاورزی جهت پرورش آبزیان

ادامه مطلب

مکمل پروبیوتیک

📌طبق تعریف WHO/FAO :

پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی روده،اثرات سودمندی بر میزان خود آبزیان میگذارند.

پروبیوتیک ها میتوانند باکتریال یا مخمری باشند

جهت اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات با ما در تماس باشید.