پارامترسنج


اکسیژن متر


📌انواع اکسیژن متر:
🔹اکسیژن متر لوترون محصول تایوان مدل YK-2001 pha
🔹مولتی پارامتر پرتابل مدل Hi98194 هانا امریکا
🔹اکسیژن متر مدل 9142 کمپانی هانا امریکا
🔹اکسیژن متر لوترون محصول تایوان
برای اطلاعات بیشتر روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب

شوری سنج


📌انواع شوری سنج:
🔹رفرکتومتر شوری
🔹شوری سنج قلمی AZ
برای اطلاعات بیشتر روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب

PHمتر


📌انواع ph متر:
🔹پی اچ متر مدل 98115 کمپانی هانا
🔹پی اچ متر کمپانی AZ همراه با دماسنج
برای اطلاعات بیشتر روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب

کیت تست


📌انواع کیت های تست:
🔹آمونیاک
🔹نیتریت
🔹نیترات
برای اطلاعات بیشتر روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب

اکسیژن متر📌انواع اکسیژن متر:
🔹اکسیژن متر لوترون محصول تایوان مدل YK-2001 pha
🔹مولتی پارامتر پرتابل مدل Hi98194 هانا امریکا
🔹اکسیژن متر مدل 9142 کمپانی هانا امریکا
🔹اکسیژن متر لوترون محصول تایوان
برای اطلاعات بیشتر روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب

شوری سنج📌انواع شوری سنج:
🔹رفرکتومتر شوری
🔹شوری سنج قلمی AZ
برای اطلاعات بیشتر روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب

PHمتر📌انواع ph متر:
🔹پی اچ متر مدل 98115 کمپانی هانا
🔹پی اچ متر کمپانی AZ همراه با دماسنج
برای اطلاعات بیشتر روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب

کیت تست📌انواع کیت های تست:
🔹آمونیاک
🔹نیتریت
🔹نیترات
برای اطلاعات بیشتر روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب
پارامترسنج و تنوع انواع آن را از آبزی کالا بخواهید 

پارامترسنج

📌مزایا استفاده از پارامترسنج:
◼ با استفاده از پارامتر سنج های آب و خاک،آبزی پروری به شکل مهندسی و اصولی پیش می رود و آبزی پروران با دانستن پارامترهای آب و خاک کنترل بهتری بر روی شرایط محیط خود دارند و اصولی تر می توانند دوره پرورش خود را مدیریت کنند و در نهایت با ضریب تبدیل پایین تر،محصول با کیفیتی تولید می کنند و موجب سود آوری بیشتر در این صنعت می شوند.
جهت اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات با ما در تماس باشید.