کلر

کلر

⭕این ضدعفونی کننده در آبزی پروری کاربرد زیادی دارد:

🔹کلر برای ضدعفونی وسایل و تجهیزات مزرعه بکار میرود،

🔹اما نظر به تخریب شبکه ها و احتراز از مرگ آبزیان می باید ابتدا خنثی و یا به حد کافی شستشو شود.کلر به صورت گاز،مایع یا جامد برای ضدعفونی کردن توریها ،حوضچه ها و سایر ادوات تکثیر سالهاست که مورد استفاده قرار می گیرد.استفاده از این ماده برای غیرفعال کردن عوامل بیماریزای آبزیان در مراکز تکثیر متداول می باشد.

🔹هنگامی که قصد داریم حجمهای زیاد آب نظیر پسابهای تخلیه شده از مراکز تکثیر و پرورش آبزیان را ضدعفونی کنیم،تقریبا” این ضدعفونی کننده اقتصادی ترین ماده برای انجام این کار می باشد.

🔹از دیگر ترکیبات کلر ،کلرآمین – تی است که جهت درمان انگلهای خارجی و به عنوان ضد عفونی کننده پوست در آبزیان بسیار با ارزش می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات با ما در تماس باشید .