پروبیوتیک (مصرف در آب)

پروبیوتیک :

📌مزایای مصرف پروبیوتیک  Bio-Aqua Pond در پرورش آبزیان:

🔹کاهش نیاز استخر های پرورش به آهک،کودهای حیوانی و شیمیایی

🔹کاهش نیاز به تعویض آب استخر

🔹 تنظیم PH آب استخر

🔹 کاهش ترکیبات از ته در استخرهای ساکن

🔹کاهش تولید گازهای مضر(H2s،متان و…)

🔹 تنظیم شکوفایی جلبکی

🔹مهار میکروارگانیسم های بیماری زا(باکتری،ویروس و انگل)

🔹کاهش استرس و تلفات

🔹بهبود کیفیت لاشه

🔹بهبود کیفی رسوبات و لجن

🔹کاهش هزینه های مربوط به مصرف انرژی،آب و…

🔹این پروبیوتیک قابل استفاده در استخرهای ذخیره آب کشاورزی جهت پرورش آبزیان

جهت اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات با ما در تماس باشید.